1 2 3 4

Zbiorniki powietrza

zbiorniki powietrza1Zbiorniki powietrza wchodzą w skład pneumatycznej instalacji hamulcowej pojazdów. Są one biernym elementem tej instalacji nie zawierającym żadnych elementów regulacyjnych. Powinny być zastosowane w pojazdach posiadających instalację pneumatyczną zgodną z normą PN-90/R-36123 lub instalację podobną.

 

 

Parametry techniczne

LP

Pojemność [l]

Średnica [mm]

Ciśn.obl.
[MPa]

Ilość króćców
M 22x1,5

Typ zbiornika

Długość L [mm]

1

10

206

2,1

4

ZP 1021064

364

2

10

206

1,1

4

ZP 1011064

355

3

15

206

1,1

3

ZP 1511063

520

4

15

206

1,1

4

ZP 1511064

520

5

20

206

1,1

3

ZP 2011063

660

6

20

206

1,1

4

ZP 2011064

660

7

20

246

1,1

3

ZP 2011463

500

8

20

246

1,1

4

ZP 2011464

500

9

20

276

1,1

3

ZP 2011763

420

10

20

276

1,1

4

ZP 2011764

420

11

30

246

1,1

3

ZP 3011463

700

12

30

246

1,1

4

ZP 3011464

700

13

40

276

1,1

3

ZP 4011763

754

14

40

276

1,1

4

ZP 4011764

754

15

60

276

1,1

3

ZP 6011763

1100

16

60

276

1,1

4

ZP 6011764

1100

 

Przykład oznaczenia zbiornika typu: ZP 2011464
ZP – zbiornik powietrza
20 – pojemność zbiornika (10,15,20,30,40,60 litrów)
11 – ciśnienie obliczeniowe ( 11 / 21 – MPa 1,1 / 2,1 )
46 – średnica zbiornika (06, 46, 76 – ø 206, 246, 276 )
4 – ilość króćców
Temperatura pracy min/max: -15oC/+100oC

Rodzaje zbiorników

Rodzaj I – trzy króćce

zbiorniki powietrza rodzaje 1

Rodzaj II – cztery króćce
zbiorniki powietrza rodzaje 2

Typ

Pojemność

DZ

L

Rodzaj

ZP1011063

0,01m 3

206

355

I

ZP1011064

0,01m3

206

355

II

ZP1511063

0,015m 3

206

520

I

ZP1511064

0,015m3

206

520

II

ZP2011063

0,02m3

206

660

I

ZP2011064

0,02m 3

206

660

II

ZP2011463

0,02m3

246

500

I

ZP2011464

0,02m 3

246

500

II

ZP2011763

0,02m3

276

420

I

ZP2011764

0,02m 3

276

420

II

ZP3011463

0,03m 3

246

700

I

ZP3011464

0,03m3

246

700

II

ZP3011763

0,03m 3

276

580

I

ZP3011764

0,03m3

276

580

II

ZP4011463

0,04m 3

246

915

I

ZP4011464

0,04m 3

246

915

II

ZP4011763

0,04m3

276

754

I

ZP4011764

0,04m 3

276

754

II

ZP6011763

0,06m3

276

1100

I

ZP6011764

0,06m 3

276

1100

II