1 2 3 4

Pompy SM

pompa smSamozasysające pompy wirowe krążeniowe z bocznym kanałem typu SM 4.02 służą do pompowania cieczy nie agresywnych z wyjątkiem paliw, w zakresie odporności korozyjnej materiałów użytych do ich budowy. Dozwolone jest pompowanie cieczy o temperaturze do 70°C, gęstości cieczy przetłaczanej 1000 kg/m3, lepkości do 150 mm2/s, zanieczyszczonych cząstkami stałymi nieścieralnymi o wielkości do 0,5 mm w ilościach śladowych. Pompy te zdolne są wytwarzać wstępne ciśnienie powietrza w zbiorniku i wspólnie z cieczą uzupełniać je przy zastosowaniu zaworu zwrotnego smoczkowego. Ciśnienie w pompie nie może przekraczać 1,0 MPa. Może ono mieć zastosowanie do cieczy, których pary nie są trujące i nie wybuchowe oraz mają dobre własności smarne ( np. woda ), a ich temperatura jest o 20°C niższa od temperatury wrzenia przy ciśnieniu w króćcu ssawnym. Pompy są stosowane między innymi w automatach i instalacjach wodociągowych oraz w innych urządzeniach zdalnie sterowanych. Mogą one również pracować w urządzeniach przenośnych, a nieznaczne nieszczelności węży lub złączy nie powoduje większych zakłóceń w ich pracy. Największą zaletą pomp SM 4.02 jest zdolność samoczynnego zasysania, bez potrzeby zalewania przewodu ssawnego cieczą. Pompy mogą pracować o częstotliwości prądu 50 i 60 Hz.

Typowe zastosowania pomp samozasysających
Samozasysające pompy wirowe stosuje się do pompowania wody czystej ze zbiorników i płytkich studni kopanych, w których zwierciadło wody znajduje się na głębokości nie-większej niż 7 m od powierzchni
gruntu. Podstawową zaletą wykonania studni kopanej i zastosowania pompy samozasysającej jest niski koszt takiej inwestycji. Zapotrzebowanie na wodę w gospodarstwie domowym podlega częstym zmianom. Dlatego też,
aby zapewnić optymalną pracę pompy samozasysającej zaleca się stosowanie automatów wodociągowych (pompa + zbiornik hydroforowy + układ zabezpieczająco-sterujący). Układy zabezpieczająco-sterujące typu
UZS chronią silnik pomp przed skutkami zwarcia, zaniku fazy, przeciążenia, asymetrii zasilania oraz pracy na sucho.

Zaopatrzenie domów w wodę

Pompy samozasysające wykorzystywane są również w systemach zaopatrzenia domów i osiedli w wodę do celów socjalno-bytowych.

Systemy nawadniające

Pompy samozasysające wykorzystuje się w systemach nawadniania upraw i terenów zielonych.
Główne zalety pomp samozasysających Hydro-vacuum:
• gwarancja wieloletniej, niezawodnej pracy,
• łatwy dostęp do części zamiennych,
• realizacja indywidualnych wymagań i dostosowanie produktów do wymogów klientów,
• stały nadzór techniczny oraz gwarancyjna i pogwarancyjna obsługa techniczna,
• niskie koszty zakupu i eksploatacji,
• duża żywotność w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Budowa pompy

Części pompy

Wykonanie materiałowe

korpusy

żeliwo szare

człony

żeliwo szare

wirniki

brąz cynowy

wał

stal nierdzewna

łożyskowanie

pompa monoblokowa

uszczelnienie

mechaniczne

 

Parametry techniczne

parametry techniczne

symbol

jednostka

wartość

wydajność

Q

m3/h

0.3-4.5

wysokość podnoszenia

H

m

do 72

średnica przyłączy

DN

mm

25-32

temperatura pompowanej cieczy

t

°C

do 70

gęstość cieczy

ρ

kg/m3

do 1000

lepkość cieczy

mm2/s

do 10

masa

m

kg

13,3 - 27,0

moc silnika

P

kW

0,37-1,5

napięcie

Un

V

230/400

 

Charakterystyki

- dla pomp SM.4

Q

m3/h

2,5

3,5

4,0

4,5

l/min

42

58

67

75

Typowymiar

Pompy

H

P

H

P

H

P

H

P

Pompa SM.4.02

51

1,4

34

0,95

26

0,8

16

0,6

 

 pompa sm chka

Rysunki gabarytowe

pompa sm rys-gab1

 

pompa sm rys-gab2

Przekrój pompy

pompa sm rys3

Dane techniczne

typ
pompy

silnik

Masa agregatu [kg]

wielkość mechaniczna

moc [kW]

napię­cie [V]

SM.4.02

SELg90-4SF/42B

1,1

230

26

SM.4.02

SELg90-4LF/42C

1,5

230

27

SM.4.02

STLg90-4l/42B

1,5

400

25,6



Zobacz również inne produkty z tej kategorii: